Organisatie
en contactgevens

Organisatie
en contactgevens

Roeivereniging De Hertog
Citadellaan 28
5211 XB ‘s-Hertogenbosch

Contactadres voor àlle medewerkers: wedstrijdleiding@paulveenemansprijs.nl.

Contactnummer voor spoedeisende zaken tijdens het evenement:
+31 6 1324 3881  Joost Hagendoorn.

Roel Lincklaen Arriens Coördinator KNRB
André Everard Hoofd jury
Erik Versteijnen Voorzitter / penningmeester wedstrijdleiding@paulveenemansprijs.nl
Ruben Venneker Veiligheidscoördinator
Joost Hagendoorn Wedstrijdleider / coördinator hardlopen wedstrijdleiding@paulveenemansprijs.nl
Oda Schelhaas Secretaris / coördinator roeien wedstrijdleiding@paulveenemansprijs.nl
Liesbeth de Theije Coördinator fietsen
Clementine Harbers Coördinator schaatsen
Femke Rethans Coördinator vrijwilligers
Bert Bogers Coördinator logistiek
Karin Spaans Coördinator catering